สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.743
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :26/10/2554
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :10/36 ถ.ฉลองกรุง
:แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :02-737-4090
โทรสาร :02-738-6719
E-Mail :fasengineering@yahoo.com
Website : www.fasengineer.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร