สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.743
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/10/2554
วันที่เริ่มใช้ 11/02/2561
วันที่หมดอายุ 10/02/2562
ที่อยู่ 10/36 ถ.ฉลองกรุง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520
โทรศัพท์ 02-737-4090
โทรสาร 02-738-6719
E-Mail fasengineering@yahoo.com
Website www.fasengineer.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร