สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.89
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2561
วันที่หมดอายุ :10/03/2562
ที่อยู่ :10,12 ซ.รามคำแหง 118 แยก 61 ถ.รามคำแหง
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2184-0055
โทรสาร :0-2184-0065
E-Mail :info@itc-group.co.th
Website : www.itc-group.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :43
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร