สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.742
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์พัฒนาทักษะการทำงาน
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/10/2554
วันที่เริ่มใช้ :21/10/2555
วันที่หมดอายุ :20/10/2556
ที่อยู่ :240/1 ซ.พุทธรักษา ถ.กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 7
:แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :0-2884-2429,08-4123-9002
โทรสาร :0-2444-6094
E-Mail :PressDaily.mirror@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร