สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.748
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทวีกิจ วิศวกรรม
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/11/2554
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2554
วันที่หมดอายุ :08/11/2555
ที่อยู่ :199 หมู่ที่ 8
:ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จังหวัด :พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :65000
โทรศัพท์ :055-261541
โทรสาร :055-261540
E-Mail :karn9834@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร