สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.748
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทวีกิจ วิศวกรรม
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/11/2554
วันที่เริ่มใช้ 09/11/2554
วันที่หมดอายุ 08/11/2555
ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 8
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 055-261541
โทรสาร 055-261540
E-Mail karn9834@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร