สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.741
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2554
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2561
วันที่หมดอายุ :02/10/2562
ที่อยู่ :33 ซ.อินทามระ 35 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2691-8454-55
โทรสาร :0-2275-3268
E-Mail :siam_emg@yahoo.com
Website : www.siam-engineer.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร