สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.740
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพาเวอร์พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :29/09/2554
วันที่เริ่มใช้ :29/09/2561
วันที่หมดอายุ :28/09/2562
ที่อยู่ :343/29 ซอยสุขาลำเจียก ถนนนวลจันทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2943-8914-5
โทรสาร :0-2943-8919
E-Mail :powerplus_consul@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร