สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.739
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทยอินทาเนีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :22/09/2554
วันที่เริ่มใช้ :22/09/2561
วันที่หมดอายุ :21/09/2562
ที่อยู่ :77/195 ซ.นวมินทร์ 75 แยก 13
:แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2378-2853
โทรสาร :0-2378-2853
E-Mail :ekawit_a@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร