สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.752
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :27/01/2555
วันที่เริ่มใช้ :27/01/2561
วันที่หมดอายุ :26/01/2562
ที่อยู่ :47/356 อาคารไคตัค ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 100702 ถนนป๊อปปูล่า
:ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :02-102-0151
โทรสาร :0-2717-2411
E-Mail :contact@maxcon.co.th
Website : www.edmamaxcon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร