สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.752
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 27/01/2555
วันที่เริ่มใช้ 27/01/2562
วันที่หมดอายุ 26/01/2563
ที่อยู่ 47/356 อาคารไคตัค ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 100702 ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 02-102-0151
โทรสาร 0-2717-2411
E-Mail contact@maxcon.co.th
Website www.edmamaxcon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร