สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.750
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/12/2554
วันที่เริ่มใช้ 10/04/2561
วันที่หมดอายุ 09/04/2562
ที่อยู่ 333/75 หมู่ที่ 3
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 02-0014436
โทรสาร 02-0014437
E-Mail a_edevelopment@yahoo.com
Website www.aedevelopment.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร