สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.750
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/12/2554
วันที่เริ่มใช้ :10/04/2561
วันที่หมดอายุ :09/04/2562
ที่อยู่ :333/75 หมู่ที่ 3
:แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :02-0014436
โทรสาร :02-0014437
E-Mail :a_edevelopment@yahoo.com
Website : www.aedevelopment.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร