สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.737
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอเชีย อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/09/2554
วันที่เริ่มใช้ 01/09/2561
วันที่หมดอายุ 31/08/2562
ที่อยู่ 55/128 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2158-1382
โทรสาร 0-2158-1384
E-Mail nittiya111@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร