สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.737
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเชีย อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/09/2554
วันที่เริ่มใช้ :01/09/2561
วันที่หมดอายุ :31/08/2562
ที่อยู่ :55/128 ถนนกำแพงเพชร 6
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2158-1382
โทรสาร :0-2158-1384
E-Mail :nittiya111@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร