สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.88
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีอีซี ลินคอล์น สก็อตต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/03/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/03/2560
วันที่หมดอายุ :10/03/2561
ที่อยู่ :1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 27 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2642-1034
โทรสาร :0-2642-1218
E-Mail :bangkok@eeclincolnescott.co.th
Website : www.eeclincolnescott.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :29
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/01/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร