สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.734
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :29/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :29/07/2561
วันที่หมดอายุ :28/07/2562
ที่อยู่ :เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-9 ถนนรามคำแหง
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2729-5031
โทรสาร :0-2184-5453 ต่อ 108
E-Mail :denichsoiltest@gmail.com
Website : www.denichsoiltest.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร