สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.734
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 29/07/2554
วันที่เริ่มใช้ 29/07/2561
วันที่หมดอายุ 28/07/2562
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-9 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2729-5031
โทรสาร 0-2184-5453 ต่อ 108
E-Mail denichsoiltest@gmail.com
Website www.denichsoiltest.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร