สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.732
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เว็ล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :20/07/2554
วันที่หมดอายุ :19/07/2555
ที่อยู่ :14/31 ม.5
:ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2961-8225
โทรสาร :0-2961-8225
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/06/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร