สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.731
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :13/07/2560
วันที่หมดอายุ :12/07/2561
ที่อยู่ :15 ซอยนาคนิวาส 25 ถนนนาคนิเวศ
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :025306300-1
โทรสาร :025306629
E-Mail :uplus@uplusconsult.com
Website : www.uplusconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/06/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร