สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.728
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เซฟ บิ้วดิ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/07/2554
วันที่เริ่มใช้ 03/07/2561
วันที่หมดอายุ 02/07/2562
ที่อยู่ 98/196 หมู่ที่ 5
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 08-5905-5923,0-2195-2606
โทรสาร 0-2195-2606
E-Mail maitree.khongrit@gmail.com
Website www.safebuilding1.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร