สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.728
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซฟ บิ้วดิ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :03/07/2561
วันที่หมดอายุ :02/07/2562
ที่อยู่ :98/196 หมู่ที่ 5
:ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :08-5905-5923,0-2195-2606
โทรสาร :0-2195-2606
E-Mail :maitree.khongrit@gmail.com
Website : www.safebuilding1.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร