สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.727
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซัคเซสบิลเดอร์แอนด์เดเวลลอปเปอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2554
วันที่เริ่มใช้ :20/06/2555
วันที่หมดอายุ :19/06/2556
ที่อยู่ :5/56 ซ.ศรีด่าน 22 ถ.ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 16
:ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2383-4736-7
โทรสาร :0-2383-4736-7
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/04/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร