สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.726
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดีไซน์ เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/06/2554
วันที่เริ่มใช้ :17/06/2558
วันที่หมดอายุ :16/06/2559
ที่อยู่ :24/247 หมู่บ้านเก้าแสน 2 ซ.รามอินทรา 34 แยก 14
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2943-2909,08-1902-6653
โทรสาร :0-2943-2909
E-Mail :designex247@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/06/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร