สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.725
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/06/2554
วันที่เริ่มใช้ 01/06/2562
วันที่หมดอายุ 31/05/2563
ที่อยู่ 9/405 ม.5
ต.นาดี อ.เมือง
จังหวัด สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์ 0-3444-7669
โทรสาร 0-3444-7670,0-3487-8270
E-Mail changwang.c@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร