สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.725
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/06/2554
วันที่เริ่มใช้ :01/06/2561
วันที่หมดอายุ :31/05/2562
ที่อยู่ :9/405 ม.5
:ต.นาดี อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :74000
โทรศัพท์ :0-3444-7669
โทรสาร :0-3444-7670,0-3487-8270
E-Mail :fesb@hotmail
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร