สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.725
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/06/2554
วันที่เริ่มใช้ :01/06/2560
วันที่หมดอายุ :31/05/2561
ที่อยู่ :9/405 ม.5
:ต.นาดี อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :74000
โทรศัพท์ :0-3444-7669
โทรสาร :0-3444-7670,0-3487-8270
E-Mail :fluidizedbed_boiler@yahoo.co.th
Website : www.fluidizboiler.in.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/05/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร