สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.87
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :42/14 ซ.อุดมยศ 4 รามคำแหง 12 ถ.รามคำแหง
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2318-4136-7
โทรสาร :0-2718-6324
E-Mail :enplus@enplus.co.th
Website : www.enplus.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร