สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.720
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวชลกร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :04/05/2554
วันที่เริ่มใช้ :04/05/2561
วันที่หมดอายุ :03/05/2562
ที่อยู่ :68/376 หมู่ 8
:ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2952-7102-4, 0-2952-7243
โทรสาร :0-2952-7244
E-Mail :ire2545@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร