สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.720
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วิศวชลกร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 04/05/2554
วันที่เริ่มใช้ 04/05/2562
วันที่หมดอายุ 03/05/2563
ที่อยู่ 68/376 หมู่ 8
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2952-7102-4,
โทรสาร 0-2952-7244
E-Mail ire2545@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร