สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.724
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท จอมไทย ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/05/2554
วันที่เริ่มใช้ :11/01/2561
วันที่หมดอายุ :10/01/2562
ที่อยู่ :320 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์
:ต.บางจาก อ.พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10130
โทรศัพท์ :0-2818-7181
โทรสาร :0-2818-6901
E-Mail :chomthaidesign@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร