สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.733
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/07/2554
วันที่เริ่มใช้ 20/07/2561
วันที่หมดอายุ 19/07/2562
ที่อยู่ 61/127 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 02-0665381-2
โทรสาร 02-0525788
E-Mail nipa_sec@hotmail.com
Website www.pluspro.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร