สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.733
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :20/07/2561
วันที่หมดอายุ :19/07/2562
ที่อยู่ :61/127 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-0665381-2
โทรสาร :02-0525788
E-Mail :nipa_sec@hotmail.com
Website : www.pluspro.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร