สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.747
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เทลสตาร์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/11/2554
วันที่เริ่มใช้ :07/11/2559
วันที่หมดอายุ :06/11/2560
ที่อยู่ :43 ซ.พระรามเก้า 62 (ซ.8 เสรี 7) ถ.พระรามเก้า
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :023001735
โทรสาร :023001615
E-Mail :noppawan.w@tstgroup.net
Website : www.tstgroup.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร