สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.736
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท บิลด์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/08/2554
วันที่เริ่มใช้ :18/08/2554
วันที่หมดอายุ :17/08/2555
ที่อยู่ :263/1 หมู่ 10
:ต.แม่แฝก อ.สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50290
โทรศัพท์ :053-849434-8
โทรสาร :053-849439
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/03/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร