สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.730
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2561
วันที่หมดอายุ :10/07/2562
ที่อยู่ :56/5 ซอยลาดพร้าว 91 ถนนลาดพร้าว
:แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2542-0975-6
โทรสาร :0-2542-1764
E-Mail :mcdowell_douglass@yahoo.com
Website : www.mcdowelldouglass.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร