สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.86
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :7 อาคารนพ-ณรงค์ ชั้น 4 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2938-1936
โทรสาร :0-2938-3926
E-Mail :entechconsult@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร