สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.729
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :04/07/2554
วันที่เริ่มใช้ :04/07/2554
วันที่หมดอายุ :03/07/2555
ที่อยู่ :8/18 ซ.ชัยพฤกษ์ 8 ถ.รามคำแหง
:แขวง/เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2373-9015-6
โทรสาร :0-2373-9853
E-Mail :aekalerk@ewerzonpower.co.th
Website : www.ewerzonpower.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/07/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร