สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.723
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บี แอนด์ เจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :16/05/2554
วันที่เริ่มใช้ :16/05/2554
วันที่หมดอายุ :15/05/2555
ที่อยู่ :59 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53
:แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2726-3845
โทรสาร :0-2726-3857
E-Mail :m_chumpol@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/02/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร