สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.719
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซินเนอร์ยี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/04/2554
วันที่เริ่มใช้ :25/04/2557
วันที่หมดอายุ :24/04/2558
ที่อยู่ :220/1 ถ.เทพกษัตรีย์ หมู่ 1
:ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จังหวัด :ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :83110
โทรศัพท์ :076-313167
โทรสาร :076-313067
E-Mail :synergy.phuket@gmail.com
Website : www.synergy-phuket.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/03/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร