สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.718
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/04/2554
วันที่เริ่มใช้ :25/04/2560
วันที่หมดอายุ :24/04/2561
ที่อยู่ :118 ซ.รามอินทรา 67 แยก 6 ถ.รามอินทรา
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2583-4405
โทรสาร :0-2583-4405
E-Mail :orrawan.wpc@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/04/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร