สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.718
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/04/2554
วันที่เริ่มใช้ :25/04/2561
วันที่หมดอายุ :24/04/2562
ที่อยู่ :118 ซ.รามอินทรา 67 แยก 6
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2583-4405
โทรสาร :0-2583-4405
E-Mail :orrawan.wpc@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร