สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.717
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/04/2554
วันที่เริ่มใช้ 21/04/2562
วันที่หมดอายุ 20/04/2563
ที่อยู่ 46/257 หมู่ที่ 10 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-1 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 029479371
โทรสาร 029479609
E-Mail ptcenter@poteam.com
Website www.poteam.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร