สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.717
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/04/2554
วันที่เริ่มใช้ :21/04/2561
วันที่หมดอายุ :20/04/2562
ที่อยู่ :46/257 หมู่ที่ 10 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-1 ถนนนวมินทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :029479371
โทรสาร :029479609
E-Mail :admin@poteam.com
Website : www.poteam.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :26
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร