สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.713
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ โปรเจค แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/03/2554
วันที่เริ่มใช้ :25/03/2559
วันที่หมดอายุ :24/03/2560
ที่อยู่ :589/49 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 11 หมู่ 12
:ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2745-6294-7
โทรสาร :0-2745-6027
E-Mail :bcc@buildercons.com , thavee_e@buildercons.com
Website : www.builderconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/03/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร