สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.712
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เนชั่น คอนเซาท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/03/2554
วันที่เริ่มใช้ :17/03/2554
วันที่หมดอายุ :16/03/2555
ที่อยู่ :100/29 ม.12
:ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20150
โทรศัพท์ :0-3825-5283
โทรสาร :0-3870-6165
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/02/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร