สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.715
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :28/03/2554
วันที่เริ่มใช้ :28/03/2561
วันที่หมดอายุ :27/03/2562
ที่อยู่ :148/303 ซ.รามคำแหง 190 ถ.รามคำแหง
:แขวงมีนบุรี เขตเขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :0-2916-5347
โทรสาร :0-2007-1780
E-Mail :wichaimo@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร