สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.715
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/03/2554
วันที่เริ่มใช้ 28/03/2562
วันที่หมดอายุ 27/03/2563
ที่อยู่ 148/303 ซ.รามคำแหง 190 ถ.รามคำแหง
แขวงมีนบุรี เขตเขตมีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510
โทรศัพท์ 0-2916-5347
โทรสาร 0-2007-1780
E-Mail wichaimo@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร