สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.714
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สถาปนิกทูเก็ตเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 25/03/2554
วันที่เริ่มใช้ 25/03/2561
วันที่หมดอายุ 24/03/2562
ที่อยู่ 406 หมู่ที่ 5
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 042-704-607
โทรสาร 042-743436
E-Mail together_en2@hotmail.com
Website www.togetherarchitects.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร