สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.714
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สถาปนิกทูเก็ตเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :25/03/2554
วันที่เริ่มใช้ :25/03/2561
วันที่หมดอายุ :24/03/2562
ที่อยู่ :406 หมู่ที่ 5
:ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัด :สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :47000
โทรศัพท์ :042-704-607
โทรสาร :042-743436
E-Mail :together_en2@hotmail.com
Website : www.togetherarchitects.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร