สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.710
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :22/02/2554
วันที่เริ่มใช้ :22/02/2561
วันที่หมดอายุ :21/02/2562
ที่อยู่ :30/283 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 1 (ชินเขต 2/1)
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2954-8717
โทรสาร :0-2954-7439
E-Mail :wisarat178@gmail.com
Website : www.g-park.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร