สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.710
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 22/02/2554
วันที่เริ่มใช้ 22/02/2562
วันที่หมดอายุ 21/02/2563
ที่อยู่ 30/283 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 1 (ชินเขต 2/1)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2954-8717
โทรสาร 0-2954-7439
E-Mail wisarat178@gmail.com
Website www.g-park.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร