สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.85
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ 27/04/2561
วันที่หมดอายุ 26/04/2562
ที่อยู่ 101 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 1 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-718-9916 , 02718-2785-9
โทรสาร 02-300-5545-6
E-Mail ppsd@pps.co.th
Website www.pps.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร