สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.85
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2560
วันที่หมดอายุ :10/02/2561
ที่อยู่ :381/6 ซ.พระรามเก้า 58 (เสรี 7 ถ.เสรี 7)
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2718-2785-9 , 0-2300-5544
โทรสาร :0-2300-5545-46
E-Mail :ppsd@pps.co.th
Website : www.pps.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/02/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร