สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.85
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :27/04/2561
วันที่หมดอายุ :26/04/2562
ที่อยู่ :101 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 1 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :02-718-9916 , 02718-2785-9
โทรสาร :02-300-5545-6
E-Mail :ppsd@pps.co.th
Website : www.pps.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร