สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.709
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/02/2554
วันที่เริ่มใช้ 22/02/2561
วันที่หมดอายุ 21/02/2562
ที่อยู่ 247 ถ.เสนานิคม 1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2942-3691-6
โทรสาร 0-2942-3694
E-Mail accspan2536@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร