สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.709
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/02/2554
วันที่เริ่มใช้ :21/02/2557
วันที่หมดอายุ :20/02/2558
ที่อยู่ :247 ถ.เสนานิคม 1
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2942-3691-6
โทรสาร :0-2942-3694
E-Mail :accspan2536@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร