สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.711
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเชียแปซิฟิคเวิลด์ไวด์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :15/03/2554
วันที่เริ่มใช้ :15/03/2554
วันที่หมดอายุ :14/03/2555
ที่อยู่ :689 ถ.พหลโยธิน
:ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12110
โทรศัพท์ :0-2959-7517
โทรสาร :0-2551-7517
E-Mail :asiapacific_@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/12/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร