สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.707
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/02/2554
วันที่เริ่มใช้ 07/02/2562
วันที่หมดอายุ 06/02/2563
ที่อยู่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ยูนิต 1206 ชั้น 12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 0-2637-9950-1
โทรสาร 0-2637-9950 #11
E-Mail info@boulterstewart.com
Website www.boulterstewart.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 31/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร