สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.707
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/02/2554
วันที่เริ่มใช้ :07/02/2561
วันที่หมดอายุ :06/02/2562
ที่อยู่ :152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ยูนิต 1206 ชั้น 12
:ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10500
โทรศัพท์ :0-2637-9950-1
โทรสาร :0-2637-9950 #11
E-Mail :info@boulterstewart.com
Website : www.boulterstewart.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร