สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.716
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/04/2554
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2556
วันที่หมดอายุ :18/08/2557
ที่อยู่ :8/4 หมู่ที่ 4
:ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :0-2403-7218 , 08-9130-3839
โทรสาร :0-2403-7219
E-Mail :aoumtong@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/06/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร