สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.708
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/02/2554
วันที่เริ่มใช้ :07/06/2561
วันที่หมดอายุ :06/06/2562
ที่อยู่ :22/2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
:ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21150
โทรศัพท์ :038-977800
โทรสาร :038-977900
E-Mail :info@pttme.co.th
Website : www.pttme.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :139
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร