สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.708
ชื่อนิติบุคคล บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/02/2554
วันที่เริ่มใช้ 07/06/2562
วันที่หมดอายุ 06/06/2563
ที่อยู่ 22/2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ 038-977800
โทรสาร 038-977900
E-Mail info@pttme.co.th
Website www.gcme.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 125
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร