สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.84
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/02/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/02/2561
วันที่หมดอายุ :10/02/2562
ที่อยู่ :39/3-4 ซ.ลาดพร้าว 124 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2934-1941-8
โทรสาร :0-2934-1949
E-Mail :cse@cot.co.th
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร