สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.705
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีวิล เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :21/12/2553
วันที่เริ่มใช้ :13/12/2560
วันที่หมดอายุ :12/12/2561
ที่อยู่ :77/16-17 ถ.พญาไท
:แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :2-2252-2158
โทรสาร :0-2255-2862
E-Mail :ctc.cu@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร