สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.705
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีวิล เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/12/2553
วันที่เริ่มใช้ 13/12/2561
วันที่หมดอายุ 12/12/2562
ที่อยู่ 77/16 ถ.พญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 2-2252-2158
โทรสาร 0-2255-2862
E-Mail ctc.cu@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร