สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.706
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 27/01/2554
วันที่เริ่มใช้ 27/01/2562
วันที่หมดอายุ 26/01/2563
ที่อยู่ 12/3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ม.9
ต.บางหัวสือ อ.พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10130
โทรศัพท์ 0-2755-5033-4
โทรสาร 0-2755-5035
E-Mail info@utp.co.th
Website www.utp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร