สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.706
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :27/01/2554
วันที่เริ่มใช้ :27/01/2561
วันที่หมดอายุ :26/01/2562
ที่อยู่ :12/3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ม.9
:ต.บางหัวสือ อ.พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10130
โทรศัพท์ :0-2755-5033-4
โทรสาร :0-2755-5035
E-Mail :info@utp.co.th
Website : www.utp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร