สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.698
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา สรศักดิ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2554
วันที่หมดอายุ :09/11/2555
ที่อยู่ :19/391 ถ.นวมินทร์ หมู่ 5
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :02-946-2572
โทรสาร :02-946-2573
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/11/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร