สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.703
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเสค คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/12/2553
วันที่เริ่มใช้ :09/12/2555
วันที่หมดอายุ :08/12/2556
ที่อยู่ :92 ซ.สตรีวิทยา 2 ซ.23
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2931-0564 , 0-2530-7026
โทรสาร :0-2530-7076
E-Mail :a_asec@hotmail.com
Website : www.asec.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/11/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร