สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.704
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/12/2553
วันที่เริ่มใช้ 08/07/2562
วันที่หมดอายุ 07/07/2563
ที่อยู่ 77/2 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 31 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 0-2973-1659
โทรสาร 0-2973-1658
E-Mail checkcon@gmail.com
Website www.checkcon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร