สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.704
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/12/2553
วันที่เริ่มใช้ :08/07/2561
วันที่หมดอายุ :07/07/2562
ที่อยู่ :77/2 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 31 ถนนรามอินทรา
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2973-1659
โทรสาร :0-2973-1658
E-Mail :checkcon@gmail.com
Website : www.checkcon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร