สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.699
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เออีคอม (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :17/11/2560
วันที่หมดอายุ :16/11/2561
ที่อยู่ :53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิทยุ
:แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :02-655-3660
โทรสาร :02-655-3661
E-Mail :cholnuttthan.jearpattaranon@aecom.com
Website : www.aecom.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร