สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.699
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เออีคอม (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/11/2553
วันที่เริ่มใช้ 17/11/2561
วันที่หมดอายุ 16/11/2562
ที่อยู่ 53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ 02-655-3660
โทรสาร 02-655-3661
E-Mail cholnuttthan.jearpattaranon@aecom.com
Website www.aecom.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 18
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร