สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.695
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/11/2553
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2560
วันที่หมดอายุ :08/11/2561
ที่อยู่ :247 ม.3
:ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50180
โทรศัพท์ :053-120214
โทรสาร :053-120412
E-Mail :cm_kst@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร